Στατική ιστοσελίδα
Οικονομικές λύσεις και ιδέες

Οι στατικές ιστοσελίδες, έχοντας ως μοναδικό πλεονέκτημα το κόστος υλοποίησής τους, περιέχουν δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη, εκτός αν υπάρχει η κατάλληλη τεχνική υποδομή και γνώση. Στην περίπτωση που υπάρχει, τότε η ανανέωση των δεδομένων, είναι σχετικά δύσκολη και χρονοβόρα, σε αντιστοιχία με τις δυναμικές ιστοσελίδες.

Οι στατικές ιστοσελίδες, μπορούν να περιέχουν κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, αρχεία προς μεταφόρτωση (download), συνδέσμους (links), κινούμενες εικόνες κ.α. τα οποία όμως δεν μπορούν να ανανεωθούν με νέα δεδομένα, αν και όταν ο χρήστης το επιθυμεί, αφού δεν διαθέτουν ένα περιβάλλον διαχείρισης (CMS, Content Management System) για την εύκολη και γρήγορη επεξεργασία αυτών.

Οι στατικές ιστοσελίδες έχοντας οικονομικό χαρακτήρα, ενδείκνυνται κυρίως για ανάγκες και δεδομένα τα οποία δεν επιβάλλεται η ανανέωση αυτών.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και συνεργάτης μας, καταγράφοντας τις ανάγκες σας, σας προτείνει παράλληλα, νέες ιδέες και λύσεις.

Ανοίγουμε τα όρια, εκμεταλλευτείτε το.