Εταιρική ταυτότητα
Ένα πλήρες εταιρικό πακέτο.

Η NETMODE, έχοντας είδη, ένα βραβευμένο τμήμα σχεδιασμού και υλοποίησης, γραφικών τεχνών, προτείνει και υλοποιεί, το απαραίτητο πακέτο, που αφορά την «εταιρικής σας ταυτότητα», όπως λογότυπο, μακέτες για ειδικές (εκθέσεις, έντυπα κτλ.) και γενικές χρήσεις (φακέλους, φυλλάδια, επιστολόχαρτα, κάρτες κτλ.), εκτυπώσεις, ειδικές κατασκευές κ.α.

Σας στηρίζουμε, με καινοτόμες και παράλληλα οικονομικές λύσεις και προτάσεις.

Επιχειρούμε, να διευρύνουμε το «εταιρικό σας όνομα», σε ένα ευρύτερο αγοραστικό φάσμα, διευρύνοντας έτσι, τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.

Δημόσιοι οργανισμοί, Δημοτικές επιχειρήσεις,Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Τεχνικές Εταιρίες, Θεατρικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, όπως και μια πληθώρα Εμπορικών Επιχειρήσεων, εμπιστεύθηκαν την Εταιρία μας για τις πρωτοποριακές, άμεσες και καινοτόμες λύσεις και ιδέες που προτάθηκαν για την επίτευξη των στόχων τους.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και συνεργάτης μας, καταγράφοντας τις ανάγκες σας, σας προτείνει παράλληλα, νέες ιδέες και λύσεις.

NETMODE, καινοτόμες ιδέες και λύσεις!